Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, został laureatem nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego w 2020 roku.

Mimo trudności, z jakimi wszyscy się borykamy, nie zrezygnowaliśmy z naszej działalności. IV edycja nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego została rozstrzygnięta. Nagrodę przyznawaną jest „dzielność obywatelską” otrzymał roku Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Z oczywistych powodów zrezygnowaliśmy z uroczystej gali wręczenia nagród. Skromniejsza ceremonia on-line odbyła się 24 listopada. Laudację wygłosiła prof. Ewa Łętowska, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Kandydaci do nagrody w 2020 roku zgłoszeni przez Kapitułę to:


dr hab. Adam BODNAR – prawnik, nauczyciel akademicki, działacz na rzecz praw człowieka. Wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010–2015), członek rady dyrektorów Funduszu ONZ
na rzecz Ofiar Tortur (2013–2014). Od 9 września 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich VII Kadencji. W trakcie swojej 5-letniej kadencji stał się w szczególności rzecznikiem praw osób LGBT: skarżąc uchwały w sprawie stref antyLGBT, zajmując się przemocą homofobiczną w szkołach czy udzielając wsparcia rodzinom LGBT.
Magda Jethon z zespołem za zorganizowanie i uruchomienie prawdziwie obywatelskiego, niekomercyjnego, niezależnego, wolnego od polityków i reklamy radia Nowy Świat.
sędzia Paweł Juszczyszyn Przez znaczną część środowiska sędzia z Olsztyna został uznany za jednego ze sprawiedliwych, którzy mieli odwagę postawić się władzy „dobrej zmiany”. Walczy o niezależność wymiaru sprawiedliwości od polityków. Zarządał list poparcia sędziów zgłoszonych do KRS, za co spotkały go represje. W jego obronie w Olsztynie odbyła się duża demonstracja mieszkańców.
Kampania Przeciw Homofobii Największa polska organizacja działająca na rzecz osób LGBT+, organizuje wsparcie prawne dla rodzin nieheteronormatywnych, walczących w sądach o uznanie swoich praw, od ponad kilkunastu lat podkreślających konieczność nowelizacji prawa w tym zakresie; prowadzi akcje edukacyjne i społeczne (m.in. Tęczowe Piątki)
Marta LEMPART – Aktywistka w obszarze praw kobiet i demokracji. Zainicjowała Ogólnopolski Strajk Kobiet 3 października 2016 (Czarny Poniedziałek) i do dziś przewodzi ogólnopolskiemu komitetowi wsparcia OSK – koalicji kobiet z całej Polski, które zorganizowały i poprowadziły tzw.
„czarne protesty” w ponad 150 miastach w Polsce. Ich efektem było wycofanie się większości parlamentarnej z procedowania projektu całkowitego zakazu aborcji. Polskie protesty były inspiracją, po fali protestów w innych krajach, do powstania sieci Międzynarodowego Strajku Kobiet, organizującego akcje w 60 krajach świata na 8 marca każdego roku.
Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz ordynator oddziału chorób zakaźnych; od samego początku pandemii odważnie i fachowo objaśnia jej przebieg.
Bart Staszewski – Reżyser, działacz społeczny, organizator Marszów Równości, autor akcji z tablicami ostrzegawczymi „Strefy wolne od LGBT”, próbuje rozmawiać o prawach osób LGBT nawet z najbardziej nieprzekonanymi jak prezydent Andrzej Duda. prof. Anna Wolf-Poweska
za zaangażowanie (teksty publikowane w Gazecie Wyborczej)  pełne troski o wzajemne rozumienie, tolerancję,  walkę z hejtem, niesłusznymi oskarżeniami.
Stowarzyszenie Wolne Sądy – Inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem społecznym i dzięki stosowaniu prostych i
nowoczesnych formuł przekazu, dotarła z informacjami o znaczeniu Konstytucji, rządów prawa, trójpodziału władz i niezależności sądownictwa do setek tysięcy osób. Członkowie WS nie ulegli presji mimo, że stali się adresatami agresywnej retoryki ze strony apologetów tego, co eufemistycznie nazywa się reformą wymiaru sprawiedliwości.
Prof. Włodzimierz WRÓBEL Sędzia Sądu Najwyższego zasiadający w Izbie Karnej, wybitny znawca prawa karnego, uznany pedagog wykładający na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał najwięcej, 50 głosów sędziów SN wybierających kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN. Prezydent Andrzej Duda wybrał jednak na tę funkcję prof. Małgorzatę Manowską.
Henryk Wujec – pośmiertnie– Działacz opozycji przed 1989 rokiem; za tę działalność siedział w więzieniu i był zaszczuwany przez UB. Zawsze występował w obronie słabszych i pomagał innym, nie zważając na wynikające z tego kłopoty. Po 1989 roku z całym oddaniem uczestniczył w budowie III Rzeczpospolitej. Bardzo zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych. Ze wszech miar jest godzien zachowania w
społecznej pamięci jako człowiek prawy, pracowity, konsekwentny, wrażliwy na cierpienia innych ludzi, a jednocześnie kochający życie i urodzony optymista.