Rada Fundatorów

Jerzy Baczyński – przewodniczący

Wojciech Brochwicz

Anna Fornalczyk

Mariusz Jakubowski

Lena Kolarska-Bobińska

Alicja Kornasiewicz

Bożena Wawrzewska-Bańkowicz

Jan Widacki

Wojciech Wróblewski

Zarząd Fundacji

Wojciech Wróblewski – prezes

Bożena Wawrzewska-Bańkowicz – wiceprezes