Laureaci nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie oraz Inicjatywa Wolne Sądy zostali laureatami Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego za rok 2022. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 4 października na skwerze im. Janiny Paradowskiej przy ul. Łobzowskiej w Krakowie.

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który udziela pomocy oraz informacji obywatelom Ukrainy i koordynuje pracę organizacji pomocowych i wolontariuszy, został uhonorowany za działania na rzecz uchodźców i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Na dyplomie wręczonym Lubelskiemu Społecznemu Komitetowi Pomocy Ukrainie napisane jest: za to, że połączył energię wolontariuszy i wolontariuszek oraz organizacji społecznych i we współpracy z samorządem miasta stworzył wzorcowy system pomocy uchodźcom wojennym. Za to, że pokazał znaczenie samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego dla życia demokratycznej wspólnoty. Za to, że przypomniał sens pojęcia solidarność.

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie to powołana ekspresowo 24 lutego 2022 roku międzysektorowa grupa wolontariuszy i wolontariuszek gotowych pomagać osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. W Lublinie – pomaga uchodźcom i uchodźczyniom. Utworzony pięć godzin po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, od 24 lutego 2022 udziela wsparcia uchodźcom z Ukrainy i koordynuje współpracę organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta oraz wolontariuszy. Liderami Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie są Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa. Jest to ruch społeczny wspierający system pomocy publicznej. Działania prowadzone są w ścisłej współpracy z władzami miasta Lublin.

Inicjatywa Wolne Sądy – grupa prawników, która na fali protestów społecznych w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 roku powołała do życia nieformalną inicjatywę obywatelską Wolne Sądy została nagrodzona za wspieranie inicjatyw i działalność edukacyjną na rzecz ochrony praworządności w Polsce oraz integracji między obywatelami Unii Europejskiej.

Na dyplomie, która otrzymali laureaci, Inicjatywa Wolne Sądy, jest napisane: nagroda przyzna została: Za konsekwentne przypominanie rządzącym i obywatelom, że „sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” a sprawiedliwość wymierzać mogą tylko niezależne od innych władz Sądy , w których orzekają niezawiśli sędziowie.

Inicjatywa Wolne Sądy to czwórka prawników – mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Maria Ejchart-Dubois oraz mec. Michał Wawrykiewicza. Powstała w lipcu 2017 r. podczas protestów w obronie niezawisłego sądownictwa.
Od samego początku przemian niedemokratycznych, od pierwszych protestów przed Trybunałem Konstytucyjny, poprzez ciągłe przypominanie o konieczności przestrzeganie zasad, konstytucji oraz prawa UE – prawnicy konsekwentnie angażują się w obronę praworządności, podejmują się pomocy prawnej dyskryminowanym obywatelom, wspierają szykanowanych sędziów i
prokuratorów. Odbywają spotkanie edukacyjne, nagrywają spoty, objaśniają czym jest praworządność i jak ważna jest dla każdego obywatela. Dużym sukcesem zakończyła się akcja Tour de Konstytucja, prowadzona latem 2022. W wielu miejscowościach wybitni prawnicy spotykali się z onywatelami i rozmawiali o tym, czym jest praworządność, dlaczego powinniśmy jej bronić

W 2020 roku IWS otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską przyznawaną przez Parlament Europejski.. Nagroda jest wyróżnieniem za szczególne dokonania w kilku obszarach, m.in. za działania odzwierciedlające wartości zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Partnerem tegorocznej gali wręczenia nagrody było Miasto Kraków.
Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl