Kaureatami nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego w 2018 zostaliprawnik prof. Marcin Matczak oraz Anna Dąbrowska i Stowarzyszenie Homo Faber.

Prof. Marcin Matczak został nagrodzony za konsekwentną obronę praworządności i praw człowieka, prowadzoną od lat edukację społeczną, propagowanie wartości konstytucyjnych oraz za zawodową kompetencję i odwagę cywilną. Anna Dąbrowska i Stowarzyszenie Homo Faber – za śmiałość w obronie praw człowieka, odwagę w walce z dyskryminacją i ksenofobią, konsekwencję w działaniach na rzecz integracji imigrantów oraz za wszystkie małe kroki, które prowadzą do dużych zmian.

Wręczenie nagród nastąpiło 17 października  podczas uroczystości w jednej z sal Muzeum Historycznego Miasta st. Warszawa, które jest partnerem naszej fundacji. Zebrało się na niej duże grono znajomych, współpracowników, przyjaciół Janki i Jurka oraz osoby, którym bliska jest idea dzielności obywatelskiej, za którą przyznajemy nagrodę.

Laudację wygłosili prof. Jan Widacki i Henryk Wujec.

Kim są nagrodzeni

Marcin Matczak jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie teorii prawa i prof. nadzwyczajnym w Wydziale Prawa i Administracji UW. Zasiada w zespole ekspertów prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, jest też członkiem stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Wypowiada się publicznie w obronie praworządności, przeciwko deformacji wymiaru sprawiedliwości.

Anna Dąbrowska jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. W przeszłości była związana z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Ze stowarzyszeniem Homo Faber związana jest od 2005 r., od 2011 r. jest jego prezeską, koordynatorką Programu Integracja, wspiera młodych migrantów przyjeżdżających do Lublina na studia. Należy do stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, pracuje nad doktoratem na temat ukraińskich migracji po 1989 r.

Stowarzyszenie Homo Faber jest lubelską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji grup mniejszościowych. Prowadzi programy antydyskryminacyjne, integracyjne oraz edukacyjne.