W sierpniu 2017 została zarejestrowana Fundacja im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Założyła ją grupa przyjaciół Janki i Jurka którzy uznali, że przyzwoitość  z jakiej byli znani, odpowiedzialność i odwaga obywatelska, wrażliwość na losy innych, wierność swoim przekonaniom to wartości, które warto promować. Chcielibyśmy mieć więcej Janek i Jurków. Postanowiliśmy więc ufundować nagrodę dla osób lub instytucji, których postawa, odpowiadała by ich przekonaniom, ich wartościom.

Raz do roku przyznajemy  nagrodę im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Jest to nagroda za dzielność obywatelską, w szczególności za odwagę w działaniach na rzecz dobra publicznego, praw obywatelskich i praw człowieka.

Fundacja jest organizacją non profit. Działa dzięki donatorom i osobom wspierającym. Wszystkim, którzy chcieliby się dołączyć do naszych poczynań będziemy wdzięczni za wpłaty na konto:  mBank 51114020040000370277014612