Jerzy Zimowski(1941 – 2007)

Prawnik, działacz Solidarności,  wiceminister spraw wewnętrznych w latach 1990-1996. Człowiek wielkiej wiedzy i jeszcze większej wrażliwości społecznej. Zawsze stawał po stronie biednych, słabych, wykluczonych. A także po stronie prawdy i przyzwoitości.

W czasie swojej służby publicznej nadzorował m. in. służby ratownicze. Uczestniczył w pracach nad przekształceniem służby pożarniczej i nad ustawą o służbach ratowniczych. Dużo uwagi poświęcał kwestiom migracji i uchodźców. Z Jego udziałem odbywały się m. in pierwsze rozmowy o przystąpieniu Polski do strefy Schengen, wprowadzał ustawodawstwo regulujące związane z tym problemy. Przez kilkanaście lat był członkiem Rady do Spraw Uchodźców. Był wieloletnim członkiem zarządu Instytutu Spraw Publicznych.