Jaka Polska po wyborach 2023

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku i pierwszych obecnego Fundacja – wspólnie z innymi organizacjami pozarządowym – zorganizowała cykl spotkań: Jaka Polska po wyborach 2023. Rozpoczęliśmy od debaty 17 września 2022 „Jak wojna w Ukrainie zmieni świat?”, a zakończyliśmy 31 marca 2023 r. dyskusją: „Polska w UE, Euro w Polsce”.

W trakcie siedemnastu spotkań dyskutowane były kwestie dotyczące reformy praworządności, polityki zagranicznej i wizerunku Polski za granicą, edukacji, kultury, polityki klimatycznej, problemów samorządów, gospodarki, polityki społecznej, historycznej, świeckości państwa, obronności, służb specjalnych czy wreszcie przyszłości mediów publicznych. Do prowadzenia debat zostali zaproszeni znakomici moderatorzy i eksperci. Po spotkaniach powstały rekomendacje, które prezentujemy poniżej.Zobacz szcegóły 

Dodaj komentarz