Kim jesteśmy

Jolanta Kreczmańska – przedsiębiorca i dyrektor zarządzający firmy, społecznik z doświadczeniem w organizacji ogólnopolskich przedsięwzięć, instruktorska harcerska odpowiedzialna w ZHP za kształcenie na poziomie centralnym.
Doświadczenie w pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy: od pierwszych dni wojny, jak wielu Polaków, stworzyła w swoim domu miejsce do życia dla gości z Ukrainy co zaowocowało lepszym poznaniem potrzeb. W pierwszym tygodniu wojny, wspólnie z innymi mieszkańcami własnej miejscowości, animowała świetlicę dla dzieci i miejsce spotkania dla matek. Prowadziła przez kilkudniową zmianę koordynację harcerskiej służby Zastępu Granica ZHP w Przemyślu i Medyce, której istotnym elementem była logistyka informacji i transportu.

Olga Woźniak – dziennikarka zafascynowana nauką i edukacją – popularyzująca te tematy niemal od dwóch dekad na łamach dzienników i tygodników opinii. Z wykształcenia językoznawca i psycholog.
W 2012 r. założyła Prywatną Szkołę Podstawową „Eureka” im. Hypatii z Aleksandrii, w której realizuje autorski program nauczania przedmiotów przyrodniczych, wdraża edukację globalną i uczy dzieci, jak być odpowiedzialnym obywatelem wciąż zmieniającego się świata. Tak jak patronka jej szkoły uważa, że edukacji nie powinny dotyczyć ograniczenia związane z płcią, poglądami, pochodzeniem czy wyznaniem.
Doświadczenie w pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy: zorganizowała w „Eurece”  klasy dla ukraińskich dzieci, w których – w przyjaznym środowisku – wprowadza je w świat polskiej szkoły, dbając też o ich tożsamość narodową. Uczy ukraińskie uchodźczynie języka polskiego, pomaga im w codziennych sprawach, współorganizuje klub ukraiński w swojej miejscowości. 

Anna Popowska – psycholog dziecięcy, mentorka w szkole demokratycznej, instruktorka harcerska. Doświadczenie w pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy: wolontariusz na Global Expo, udział w służbie Zastępu Granica, wsparcie ukraińskich dzieci w szkole w której pracuje.

Iryna Ilkiv – W Polsce od 2006 roku. Fizyk z wykształcenia, ostatnie 11 lat pracuje w branży reklamowej, w obszarach związanych z technologią do emisji i pomiaru reklam oraz analityką Internetową

Doświadczenie w pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy:  Moderowanie oraz tłumaczenie treści w grupie Pomóc dla Ukrainy (https://www.facebook.com/groups/pomocdlaukrainypl), wolontariat w Domu Ukraińskim, aktywne działania w zbiórkach pomocy kierowanej dla obrońców Ukrainy, szpitali i uchodźców w Ukrainie

Marcin Wojdat – socjolog, dyrektor w firmie badawczej oraz szef Centrum Analiz i Badań w Unii Metropolii Polskich, były urzędnik  samorządowy (sekretarz m.st. Warszawy) i instruktor harcerski. Posiada doświadczenie we współpracy z NGO oraz zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, uczestniczył w wielu działaniach wywołanych różnymi nagłymi zdarzeniami, zarządzał sytuacjami kryzysowymi  (w tym między innymi COViD, podwodzie, zbiórki darów dla pokrzywdzonych nagłymi zdarzeniami, organizację transportów humanitarnych, ewakuacja ludzi z obszarów zagrożonych). 

Dodaj komentarz